166.000 mensen overleven dankzij opwarmend klimaat

Ralf Bodelier. Financieele Dagblad, 6 augustus 2021

Door een opwarmend klimaat sterven meer mensen aan hitte. Vooral hittegolven zijn gevaarlijk. Wanneer de buitentemperatuur oploopt tot boven onze lichaamstemperatuur kan het lichaam haar warmte niet meer kwijt. Dan raken we verward en apathisch en dreigen onze organen uit te vallen.

Naar de invloed van een opwarmende aarde op onze ‘sterftelast’ wordt steeds meer onderzoek gedaan. Afgelopen juni constateerde het tijdschrift Nature Climate Change dat jaarlijks 100 duizend hittedoden vallen, veroorzaakt door de klimaatverandering die wij, mensen, hebben veroorzaakt. Deze conclusie haalde wereldwijd het nieuws. Deze 100 duizend doden zijn één-derde van het wereldwijde aantal mensen dat sterft als gevolg van hitte.

Na het artikel in Nature Climate Change wilde ik het volgende weten. Eén: stijgt ook het totále aantal hittedoden? Steeds meer gebouwen hebben immers airconditioning of klimaatbeheersing. Zelfs al warmt de aarde op, toch zou het aantal hittedoden best wel eens af kunnen nemen. Twéé: hoe zit het wereldwijd met de sterfte van mensen als gevolg van koude? Mijn intuïtie zegt dat het aantal koudedoden door een opwarmende aarde zou moeten dalen.

Wel: het antwoord vind ik in een ander wetenschappelijk tijdschrift: The Lancet van juli. En dan blijkt dat mijn eerste veronderstelling niet klopt. Ook het totale aantal doden door hitte stijgt, zij het in bescheiden aantallen. Mijn tweede veronderstelling klopt daarentegen wel. Het aantal mensen dat sterft door koude daalt. En deze daling is fors. The Lancet heeft het over ‘een grote daling van het aantal sterfgevallen door koude en een matige stijging van het aantal sterfgevallen door hitte.’ Het resultaat is dan ook positief, Naar schatting overleven vandaag 166.000 mensen dankzij ons opwarmende klimaat. Dat is bemoedigend nieuws.

Keurig voegen de auteurs van The Lancet daaraan toe dat de klimaatverandering de sterftelast op lange termijn mogelijk wél zal verhogen. Maar er is niemand die dat zeker weet. ‘Voorspellen is moeilijk, vooral wanneer het de toekomst betreft’. Wim Kan wist het al.