Ontkoppeling. We doen méér met minder

Financieele Dagblad

Het was een van de meest interessante boeken uit 2019: ‘More with Less’ van Andrew McAfee. Daarin beschrijft de MIT-onderzoeker dat we minder grondstoffen gebruiken om meer te maken. We gebruiken niet alleen relatief minder grondstoffen (waarbij het gebruik van grondstoffen toch nog blijft stijgen) we verminderen ook in absolute zin. We maken werkelijk méér met mínder.

Plant meer bomen

Financieele Dagblad

Een van de maatregelen om klimaatverandering terug te dringen, is het planten van bomen. Met de wereldwijde aanplant van 900 miljoen hectare bos kan 200 gigaton CO2 uit de atmosfeer worden gevist. Dat is vier keer de hoeveelheid die we jaarlijks uitstoten. Daarmee zouden we een forse bijdrage kunnen leveren aan het afvlakken van de alsmaar oplopende temperatuur.