Meer artikelen

Aanpassen is zo slecht nog niet

Financieele Dagblad

Stel dat het niet lukt? Dat we de uitstoot van broeikasgassen niet beteugelen, dat we de opwarming van de aarde niet stoppen en dat de klimaatverandering gewoon doorzet? Ondanks de Akkoorden van Parijs en de rigoureuze maatregelen die president Biden nu voorstelt, is dat niet ondenkbaar. Onze energiebehoefte blijft immers toenemen. Bovendien beschikt 1 miljard mensen wereldwijd nog steeds niet over elektriciteit. En dan loopt de wereldbevolking deze eeuw nog eens op met 3 miljard mensen.

Meer welvarend, meer natuur

Navenant

De otter is terug in Limburg. In 1985 werd hij uitgestorven verklaard, vorige jaar vond een natuurfotograaf weer ottersporen aan de oever van de Tungelroyse Beek in Midden-Limburg. En niet alleen de otter kwam terug, in Limburg is ook het aantal bevers sterk gegroeid.

Onze doorgeschoten voorzichtigheid met AstraZeneca stelt Afrikaanse landen voor een duivels dilemma

De Morgen (met Maarten Boudry)

De meeste trombose-experten en andere artsen zijn niet te spreken over de beslissingen van Europese overheden om halsoverkop de inentingen met AstraZeneca stop te zetten. Het gevaar op dodelijke bloedklonters door Covid-19 is immers veel groter dan de eventuele risico’s van om het even welk vaccin. België weerstond lang aan de internationale druk, maar zwichtte vorige week dan toch: AstraZeneca blijft voor vier weken in de koelkast voor wie jonger dan 55 is.

Zijn wij een plaag?

Financieele Dagblad 24 april

Bioloog en documentairemaker David Attenborough wordt 95 jaar. Deze week verscheen zijn nieuwste film ‘The Year Earth Changed’. Daarin toont Attenborough de voordelen van een jaar vol lock downs voor de natuur.

Uitdijende kringen van medeleven

Financieele Dagblad

De laatste cijfers komen uit 2018 en ze vertellen ons dat Nederlanders onverminderd veel geld geven aan internationale goede doelen. Maar liefst 879 miljoen euro schonken we in dat jaar aan wat we maar even ontwikkelingshulp zullen noemen. Dat bedrag stond los van de 4,8 miljard euro aan officiële Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Ontkoppeling. We doen méér met minder

Financieele Dagblad

Het was een van de meest interessante boeken uit 2019: ‘More with Less’ van Andrew McAfee. Daarin beschrijft de MIT-onderzoeker dat we minder grondstoffen gebruiken om meer te maken. We gebruiken niet alleen relatief minder grondstoffen (waarbij het gebruik van grondstoffen toch nog blijft stijgen) we verminderen ook in absolute zin. We maken werkelijk méér met mínder.

Plant meer bomen

Financieele Dagblad

Een van de maatregelen om klimaatverandering terug te dringen, is het planten van bomen. Met de wereldwijde aanplant van 900 miljoen hectare bos kan 200 gigaton CO2 uit de atmosfeer worden gevist. Dat is vier keer de hoeveelheid die we jaarlijks uitstoten. Daarmee zouden we een forse bijdrage kunnen leveren aan het afvlakken van de alsmaar oplopende temperatuur.

1 6 7