Van World’s Best News naar World in Progress

Na ruim drie jaar gaat World’s Best News op in een nieuwe, zelfstandige organisatie: World in Progress, Kenniscentrum van de Vooruitgang. Net als World’s Best News wil World in Progress mensen inspireren om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld. Een wereld zonder armoede, uitsluiting of geweld en met een leefbaar milieu.

Nieuw is dat we zelf onderzoek gaan doen naar communicatie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We willen nog beter weten welke boodschappen, en welke manier van communiceren, het beste werken om mensen te inspireren. Dat onderzoek doen we samen met anderen en de opgedane kennis vertalen we in praktische handvatten voor communicatieprofessionals, journalisten, onderwijzers en vrijwilligers.

Ook het brede publiek blijft van ons horen, via opiniestukken, lezingen, presentaties en sociale media. De naam World’s Best News zal niet verdwijnen. Die blijven we hanteren voor publiekscampagnes binnen het nieuwe World in Progress.